Appetite To Discover

de nieuwe benaming voor De Kriebel Op Reis blog van Christel Bedert

Tentoonstelling “Zin in Zwin? Het nieuwe Zwin in vogelvlucht”

Vanaf woensdag 3 juni tot en met maandag 31 augustus 2015 loopt in het toerismekantoor van Knokke-Heist de tentoonstelling ‘Zin in Zwin? Het nieuwe Zwin in vogelvlucht’. De tentoonstelling licht niet alleen een tipje op van de sluier wat het nieuwe Zwin Natuurcentrum zal bieden, maar geeft eveneens een overzicht van alle natuurherstelwerken in de Zwinvlakte. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken, tussen 8.30 en 18 uur. De toegang is gratis. Vanaf september is de tentoonstelling in het Belfort van Sluis (NL) te zien.

Internationale luchthaven voor vogels
Zwin Natuurcentrum De Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van het Vlaamse Gewest bouwen het Zwin uit tot een nieuw en eigentijds, toeristisch-educatief Zwin Natuurcentrum. Vanaf het voorjaar 2016 verwelkomt het nieuwe Zwin Natuurcentrum zijn bezoekers in een volledig heringericht natuurpark en met nieuwe bezoekersinfrastructuur: een bezoekerscentrum met een permanente tentoonstelling ‘Het Zwin, internationale luchthaven voor vogels’, een Zwincafetaria en Zwinshop en een kijkcentrum. Natuurherstelwerken in de Zwinvlakte Ook de Zwinvlakte werd ingrijpend heringericht. Op 1 januari 2011 startte het Agentschap voor Natuur en Bos met het Europese LIFE natuurproject ‘ZTAR’, dat staat voor ‘Zwin Tidal Area Restoration’. Met dit project willen het ANB en de Provincie Zeeland de natuur in de Zwinvlakte een tweede adem geven en de situatie uit de jaren ’80, met de vele broedvogels en soortenrijke slikken en schorren, terug herstellen.

Provincie West-Vlaanderen en Agentschap Natuur en Bos bouwen nieuw Zwin Natuurcentrum
In het najaar van 2014 legden de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van het Vlaamse Gewest, samen met de projectpartners, de eerste steen voor het nieuwe Zwin Natuurcentrum. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos om in het voorjaar van 2016 het nieuwe Zwin Natuurcentrum te openen en de exploitatie ervan te kunnen opstarten.

Stand van zaken – juni 2015
In juni 2015 zijn de werken al goed gevorderd: inmiddels werd 2.150 m³ beton, 345 ton staal, 450 m³ gelamelleerd hout en 25 km gevelplanken gebruikt. Eind juni zal de ruwbouw zo goed als voltooid zijn. De buitenaanleg, de inkomzone, de parking en inrichting van de gebouwen is voorzien voor het najaar van 2015. Daarna wordt werk gemaakt van de invulling van de gebouwen.

Blikvangers: bezoekerscentrum en kijkcentrum
Het project omvat de herinrichting van het natuurpark en de realisatie van nieuwe, eigentijdse bezoekersinfrastructuur. De verouderde gebouwen en kooien, vijvers, wandelpaden en asfaltparking worden vervangen door een waterrijk natuurgebied, dat aantrekkelijk moet zijn voor de talrijke vogels die in het Zwin broeden en er voorbijtrekken. Blikvangers worden het bezoekerscentrum en het kijkcentrum waarin recreatieve of educatieve beleving van de Zwinnatuur, en in het bijzonder de vogeltrek, worden aangeboden. Beide gebouwen zijn horizontaal in het landschap ingeplant.
Het project is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, dat de Zwinvlakte beheert. Het bureau ‘Coussée & Goris architecten’ en projectpartners staat in voor de coördinatie van de uitvoering op terrein. Ze maakten eerder al werk van het uitvoeringsontwerp met de bijhorende aanbestedingsbestekken.

Het bezoekerscentrum als toegangspoort
Een nieuw in het polder- en Zwinlandschap geïntegreerd bezoekerscentrum, dat duurzaamheid hoog in het vaandel zal dragen, wordt opgericht aan de rand van het natuurpark, zodat er veel ruimte vrijkomt voor nieuwe natuur in het park. Het wordt de toegangspoort tot het natuurpark en de Zwinvlakte. In het bezoekerscentrum is er een grote openheid met panoramische zichten op de natuuromgeving in alle richtingen, zowel vanuit cafetaria en restaurant, als vanuit de toekomstige Zwintentoonstelling ‘het Zwin als internationale luchthaven voor vogels’. Er is ook plaats voor tijdelijke wisselende tentoonstellingen. In het gebouw dat ernaast komt, het natuureducatief centrum, zullen leer- en belevingsprogramma’s over de Zwinnatuur worden aangeboden aan scholen en verenigingen.

Het kijkcentrum in de dijk
Het kijkcentrum wordt in de dijk tussen het natuurpark en de Zwinvlakte ingeplant en biedt bezoekers de mogelijkheid om bij alle weersomstandigheden de Zwinvlakte, het getij, de vogels en de planten te ervaren.

Financieel
De totale kost van het nieuwe Zwin Natuurcentrum wordt op circa 20 miljoen euro geraamd. Het overgrote deel daarvan wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het ANB voorziet circa 1 miljoen euro ter financiering van het kijkcentrum. Het Zwin Natuurcentrum kan verder op de financiële steun rekenen van o.a. de Vlaamse Regering in het kader van het Kustactieplan III 2005-2009 (circa 800.000 euro), van de Europese Unie in het kader van REECZ (circa 1.400.000 euro), van Natura People (circa 600.000 euro) en van de gemeente Knokke-Heist (circa 500.000 euro).

Ook de Zwinvlakte werd aangepakt
Samen met de bouw van een nieuw Zwin Natuurcentrum, wordt ook de Zwinvlakte ingrijpend heringericht, een gebied dat zich uitstrekt over 180 ha in België en 27 ha in Nederland. Dat dit in dezelfde periode gebeurt, is niet toevallig: het nieuwe Zwin Natuurcentrum en de nieuwe natuur in de Zwinvlakte kunnen vanaf 2016 samen op een hedendaagse manier ontdekt en beleefd worden.

Natuurproject ‘ZTAR’
Op 1 januari 2011 startte het Agentschap voor Natuur en Bos met het Europese LIFE natuurproject ‘ZTAR’ dat staat voor ‘Zwin Tidal Area Restoration’. Met dit ambitieuze project willen het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provincie Zeeland de natuur in de Zwinvlakte een tweede adem geven en de situatie uit de jaren 1980, met de vele broedvogels en soortenrijke slikken en schorren, terug herstellen. Ook voor de typische vogels die het Zwin bevolken wordt een aantal maatregelen uitgevoerd. Het resultaat wordt opnieuw Europese topnatuur voor de Zwinstreek en ver daarbuiten.
Als eerste kreeg de zoutwaterlagune nieuwe vogeleilanden en een ferme stuw om het waterpeil te regelen. Zeldzame broedvogels zoals kluut en dwergstern hebben al hun weg terug gevonden.
De hoge, zandige schorren met overwegend strandkweek werden afgeplagd waardoor zeekraal en lamsoor hun kans weer schoon zien in de slikken en schorren.

Om de nieuwe gunstige omstandigheden goed te beheren zijn twee grote begrazingsblokken of –rasters voorzien. Koeien en schapen zullen er, zoals tot de jaren 1960 het geval was, garant staan voor een duurzaam beheer.
En als kers op de taart staat de belangrijkste actie op het terrein gepland voor komend najaar: het verbreden en verdiepen van de huidige Zwingeul op zowel Vlaams als Nederlands grondgebied. Deze maatregel moet zorgen voor een grotere volume water dat binnen en buiten zal stromen, wat de natuurlijke verzanding fors zal vertragen.
De natuurherstelwerken in Belgische deel van de Zwinvlakte worden volledig door het Agentschap voor Natuur en Bos gedragen in het kader van ‘ZTAR’, een Europees natuurherstelproject, met een totaal kostenplaatje van ruim 4 miljoen euro. De helft van dit bedrag wordt door de Europese Unie gefinancierd via het LIFE-fonds.

Advertenties

Eén reactie op “Tentoonstelling “Zin in Zwin? Het nieuwe Zwin in vogelvlucht”

  1. De Kriebel
    4 juni 2015

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 4 juni 2015 door in België, De Kust.
%d bloggers liken dit: